Home

   Cursusmateriaal

   Begeleiding

   Studiebelasting

   Auteur / docent

   Kosten

   Aanmelden

   Contact

   Links

   Inloggen cursisten

 

Deze Basiscursus Bijbels Grieks is bedoeld voor iedereen die ge´nteresseerd is in de grondtaal van het Nieuwe Testament, zowel vaktheoloog als degenen die niet theologisch zijn geschoold.

Evenals de Basiscursus Bijbels Hebreeuws is ook deze methode ontstaan in de praktijk. De lessen zijn en worden nog steeds getoetst door een enthousiaste groep cursisten. Daarom kan het terecht een levende methode genoemd worden.

Deze internetcursus biedt de mogelijkheid om zelfstandig en in eigen tempo het Bijbels Grieks te leren. Het is een Basiscursus. Dat houdt in dat niet alles aan de orde komt, wel de belangrijkste zaken.
Na afloop heeft de cursist een woordenschat van ca 1500-2000 woorden en is hij of zij in staat zelfstandig teksten uit het Nieuwe Testament te vertalen.

De cursus kan op twee manieren worden gevolgd:

  1. Geheel zelfstandig.
    De cursist heeft dan geen recht op (internet)begeleiding en krijgt geen toegang tot de gesproken lessen. De cursist kan volstaan met de aanschaf van alleen de cursusboeken.
  2. Met online begeleiding voor 4 jaar, ingaande vanaf de 1e van de maand volgende op die van de datum van inschrijving, verlenging is mogelijk. Voor online studiebegeleiding moet men zich apart aanmelden bij Skandalon (zie knop AANMELDEN). De student ontvangt dan een persoonlijk studienummer en inlogcodes voor de toegang tot de gesproken lessen en de antwoorden op de website.

Hier kunt u een korte proefles beluisteren: Download (4.3 Mb, mp3 bestand)
De eerste les van de cursus kunt u inzien via deze link (290 Kb, pdf bestand)